Herzl Tivadar Szülőháza

 

Theodor Herzl, vagyis Herzl Tivadar a “cionizmus atyja”, avagy “az állam látnoka” 1860. május 2-án született Pesten, egy Dohány utcai zsinagóga melletti házban, melynek helyén ma a Zsidó Múzeum épülete áll. A középiskolát a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban járta ki, később, 1878-ban családjával Bécsbe költözött, ahol jogi diplomát szerzett, de tanult szakmáját sohasem gyakorolta.

Újságíró lett, és a Neue Freue Presse című bécsi lap párizsi tudósítójaként dolgozott. Sorsfordító esemény volt életében, amikor a Dreyfus-ügyről tudósítva megtapasztalta a per kapcsán erőteljesen megnyilvánuló antiszemita hangokat. Többek között ez késztette arra, hogy megírja A zsidó állam (Der Judenstaat) című könyvét. Ebben szorgalmazta, hogy a zsidó nép ismét rendelkezzen formális, egységes politikai képviselettel, és egy önálló állam létrehozására tett javaslatot. Herzl tézise alapján egy független zsidó állam védelmet biztosíthatott volna az antiszemita támadások és politikai ideológiák ellen, valamint lehetővé tette volna a zsidók számára a szabad vallásgyakorlás- és egyéb polgárjogok gyakorlását is. (Érdekes adalék lehet a cionizmus és Izrael megalapításának történetéhez, hogy Herzl ekkori elképzelése szerint a modern zsidó állam akár Argentína területén is megszülethetett volna.) A független állam végül az ókori Izrael területén jött létre, de csak mintegy fél évszázaddal később.

A könyv megírásától egészen haláláig állhatatos diplomáciai munkát végzett – 1897-ben megszervezte az Első Cionista Kongresszust, amelynek elnöke is lett. Die Welt címmel német nyelvű cionista lapot indított Bécsben. Elképzeléseihez valódi támogatást csak több kudarcot követően talált, amikor is a kelet-európai zsidóság felé fordult. Sikerült elérnie a török kormánynál, hogy engedélyezze a zsidók letelepedését Palesztinában, de ez szinte azonnal konfliktusokat szült. 1904-ben halt meg, végakaratának megfelelően apja mellé temették el Döblingben. 1949-ben, egy évvel Izrael állam megalapítása után hamvait Jeruzsálembe vitték. Budapesten emlékét egykori szülőháza helyén, a Dohány utcai zsinagóga falán, állított emléktábla, illetve a zsinagóga előtti tér neve őrzi.

Szintén a történelmi zsidónegyedben, Herzl Tivadar szülőházától nem messze látta meg a napvilágot egy másik szintén híres cionista, Max Nordau is. Az asszimilált zsidó családban nevelkedett Nordau Pesten végezte el az orvosi egyetemet, majd később, hasonlóan Herzl-hez, más területen kezdett karrierbe külföldön. Újságíróként, íróként és kritikusként tevékenykedett Berlinben majd Párizsban. Herzllel együtt több Cionista Kongresszuson is vezető szerepet vállalt.