Hősök Temploma

A Dohány utcai zsinagóga mögött egy másik, lényegesen kisebb zsinagógát találunk, a Hősök templomát. A Hősök elnevezés arra a körülbelül 10.000 zsidóra vonatkozik, akik az I. világháborúban a magyar honvédség katonáiként harcoltak, és haltak meg.

A Vágó László által tervezett négyzetes alaprajzú zsinagóga stílusa meglehetősen letisztult. A kupolás épületet kívülről csak a tetőn, illetve a bejárat felett húzódó pártázat díszíti. A belső térben nagyméretű, felül kőtábla formában végződő márvány borítású tóraszekrényt láthatunk. A zsinagógabelső leghangsúlyosabb díszítőelemei a kinti ablakrácson is felfedezhető Dávid-csillagok, valamint a menórák. A Hősök temploma ma főleg a téli időszakban használatos, amikor is a péntek esti, illetve szombat reggeli imákat nem a Nagyzsinagógában, hanem itt tartják.

Már a világháború éveiben is, valamint később, a Horthy-korszak alatt számtalan vád, és ezekre alapuló ellenséges megnyilvánulás érte a magyar zsidókat – ezek közül az egyik talán legsúlyosabb a zsidók nemzeti elkötelezettségére, és a világháborúban való részvételére irányult. A zsidó közösség számtalan kísérletet tett, hogy megcáfolja ezeket a vádaskodásokat, többek között, létrehozták a Magyar Zsidó Hadi Archívumot, mely az első világháborúban elhunyt zsidó katonák kutatását segítette. A háborút követően számtalan emlékmű és szobor formájában próbálták láthatóvá tenni a háború zsidó áldozatainak emlékét, ezzel is rámutatva nemzeti elkötelezettségükre. Mindezen kísérletek tetőpontja a Hősök templomának felépítése, valamint az évenként megtartott Hősök emléknapja lett.

A 20-as évek végén a Dohány utcai zsinagógán és környékén számtalan átalakítás történt Vágó László és Faragó Ferenc tervei alapján. Ekkor épült a zsinagóga épületéhez teljesen illeszkedő Zsidó Múzeum, valamint az innen induló árkádsor is, mely a Hősök templomában zárul. (Ekkor bontották le azt a zsinagóga melletti házat, ahol Herzl Tivadar, vagyis Theodor Herzl, Izrael állam megálmodója született.) Szintén ekkor emelték a zsidó hitközség épületének bővítéseként a Wesselényi utca 7. szám alatti épületet. Az épület homlokzatán a 12 bibliai zsidó törzs nevét és jelképét láthatjuk. Itt található a Goldmark terem, valamint a Magyar Zsidó Levéltár is.

Kép forrása: A magyarországi zsidóság képes története