Pekáry-ház

A Király utca, Nagymező utca sarkán található az 1847-48-ban, Brein Ferenc tervei alapján épült Pekáry-ház. Nevét az építtető-megrendelőről, Pekáry Imre városi alkapitányról kapta. Az épület a maga három emeletével a XIX. század közepén igencsak kiemelkedett a környező földszintes, egyemeletes lakóházak, műhelyek és raktárak közül. A gótikus elemekkel gazdagított romantikus stílusú épületen többféle díszítési témát láthatunk: a homlokzaton látható vitéz szobrok mellett az első emeleti erkélyt tartó oszlopfőket Dávid-csillagok díszítik.

A háznak számtalan híres és ismert lakója volt egészen a kezdetektől fogva. Működött benne imaház és zsidó legényegylet, patika, sőt még operetténekeseket képző színésztanoda is. A Pekáry-ház minden bizonnyal legismertebb lakója Krúdy Gyula volt, aki 1899-től 1901 között lakott itt első feleségével Spiegler Bellával, a híres vallásfilozófus és rabbi Spiegler Gyula Sámuel lányával. Erről emlékszik meg az épület Király utcai homlokzatán látható emléktábla is. A Csányi utcai homlokzaton található emléktábla pedig a vészkorszak eseményeihez kapcsolódik: az akkoriban itt működő lakatosüzemben a tulajdonos Vanczák Béla és felesége közel száz üldözött zsidót bújtatott itt.

A harmadik emeleti erkély fölött található sárkányszoborhoz számos (városi) legenda kötődik, a sárkány feje ugyanis még a századforduló előtt valamikor leszakadt, de máig nem tisztázott, hogy ez pontosan mikor és hogyan történt. A városi legendák és anekdoták elterjedéséhez maga Krúdy is hozzájárult, aki több írásában is említi a sárkányfejet, például a Terézvárosi búcsúban.

„Nem volt még ilyen búcsú a Terézvárosban. A Pekáry ház erkélyéről a kő sárkányfő, amely száz esztendeig őrizte ezt a házat, ijedtében leszakadt, szerencsére senkit sem ütött agyon félmázsás terhével. A terézvárosi templomon őrködő próféták és szent emberek kővé meredve figyelték a zsivajt, amely a régi kegyes éneklések helyett most a szentasszony temploma előtt felhangzott.”

Illetve a Hét bagoly című regényében is:

„Szemben a Pekáry-féle régi házon még ott volt a sárkányfő, amely hosszú nyakát az utcára és egy erkély felé nyújtotta. Az erkélyen az ismert, kistermetű, barna írónő tartotta délutánonkint kihallgatásait öreg és fiatal gavallérok között. Míg egyszer a nagyotmondásairól ismert Déri Gyula szerkesztő egy előadása után leesett a sárkányfő helyéről.”